bio

O predavanju

Kako B2B raziskave pomagajo do boljše ponudbe in osredotočenosti na kupce – praktičen primer

Prvi korak na poti do delovanja osredotočenega na kupce je, da kupca dobro spoznamo. V prispevku bo prikazano, kako Petrol uporablja raziskave za izboljševanje svojih celovitih storitev ter ustvarja dolgoročna partnerstva s kupci, kjer obe strani prevzemata aktivno vlogo, tudi pri pridobivanju sredstev, prevzemanju tveganj in stalnem izobraževanju ter uvajanju novosti (model energetskega pogodbeništva). Koristno za vse, ki želite spoznati prakso uporabe raziskav kupcev v B2B poslovanju.

O predavateljici

Ajda Cuderman je poslovno pot začela leta 2001 v IT podjetju na področju elektronskega upravljanja z dokumenti, nadaljevala v mednarodnem svetovalnem podjetju na področju upravljanja prodajnih procesov. Od leta 2015 v Petrolu deluje kot vodja energetskih rešitev v Srbiji ter vodja prodaje DISNet rešitev (storitvedigitalnih inteligentnih in pametnih vodovodnih omrežij in omrežij daljinskih ogrevanj) za avstrijski, italijanski in slovenski trg. Petrolove energetske rešitve so od leta 2010 vodilni regionalni ponudnik energetskih in okoljskih rešitev na poslovnih stebrih daljinske energetike, vodovodnih sistemov, učinkovite razsvetljave in energetskega upravljanja objektov. Od marca 2016 do junija 2017 je bila direktorica Eltec Petrol d.o.o. v Beogradu, ki se je pripojil v matično družbo Petrol d.o.o. Srbija, kjer skrbi za implementacijo prvih projektov obnov javnih razsvetljav ter energetske obnove javnih objektov po modelu javno zasebnega partnerstva z vizijo, da tovrstna vlaganja izpolnjujejo najboljše interese tako javnega kot zasebnega partnerja.