bio

Aleš je trenutno v vlogi direktorja marketinga v največjem slovenskem ponudniku komunikacijskih rešitev za digitalno transformacijo, Iskratelu, kjer je svojo poslovno pot začel že v času študija na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani leta 2006. Specializiral se je v tržnem komuniciranju in odnosih z javnostjo, kar mu je omogočilo izjemno hiter prenos pridobljenega znanja in veščin v prakso. Od leta 2006 se je iz specialista za tržno komuniciranje razvil v vodjo za upravljanje z dogodki, kasneje pa prek vodje tržnega komuniciranja v direktorja marketinga za celotno skupino Iskratel. Na poti je uspešno zaključil več obsežnih projektov: od uvedbe nove produktne tržne znamke in implementacije nove celostne grafične identitete do celovite izvedbe dogodkov ob 70-letnici podjetja. Vseskozi si prizadeva za uvajanje sprememb in inovacij, ki pozitivno vplivajo na poslovanje podjetja ter spremembo kulture. Marketing razume kot miselnost, ki bi jo organizacije morale sprejeti in negovati kot temeljno vrednoto.