bio

Damjan opravlja funkcijo direktorja programske enote Kemična Industrija v okviru družbe Melamin d.d. Kočevje. Je diplomant Ekonomske fakultete v Ljubljani. Po opravljenem študiju se je najprej zaposlil v prodajnem oddelku družbe, da bi kasneje ob prelomu tisočletja prevzel vajeti programske enote Kemična Industrija, ki jo uspešno vodi že ves čas. Gre za strateško najpomembnejši segment družbe Melamin. Odgovoren je za razvoj, nabavo, proizvodnjo in prodajo kemičnih izdelkov. V času njegovega vodenja je programska enota Kemična industrija za več kot 6-krat povečala prihodke iz prodaje tako, da danes celotna družba Melamin d.d. že prehaja iz srednje velikega podjetja v veliko podjetje z več kot 50 mio EUR letne realizacije. Damjan se je izoblikoval v kompetentnega vodjo in izkušenega managerja B2B prodaje. Poleg omenjenega je Damjan vrsto let poučeval na višješolskem programu na Ljudski Univerzi v Kočevju in sicer področja poslovne matematike, finančne matematike, statistike ter ekonomike narodnega gospodarstva.