Maja Lotrič je vodja projektov v podjetju Lotrič Meroslovje. Zadolžena je za vodenje skupine in pripravo strategije za celotno skupino Lotrič Meroslovje, vodenje projekta upravljanje s kadri, produktni management, podjetje pa kot predavateljica in govorka predstavlja na različnih konferencah in dogodkih. Od leta 2018 je direktorica hčerinskega podjetja PSM merilni sistemi.

Maja močno verjame v moč znanja in nenehnega napredka skozi učenje. V ta namen se nenehno izobražuje in širi svoja obzorja skozi različne programe, ki ji pomagajo pri še bolj podrobnem spoznavanju področja, s katerim se ukvarja v zadnjih letih.