Marko Thaler ima 14 let izkušenj s prebojnim inoviranjem v podjetništvu in korporativnih vodah. Po zaključenem podiplomskem študiju je so-ustanovil podjetje Airnamics, namenjeno razvoju avtonomnih robotov temelječih na umetni inteligenci. Leta 2017 je podjetje prešlo pod okrilje skupine Kolektor. V Kolektorju je prevzel razvoj strategije, postavitve in vodenja internega pospeševalnika za razvoj prebojnih produktov in storitev na področju industrije 4.0. S podjetjem Airnamics je oral ledino, saj ga je preoblikoval v enega prvih zagonskih studiev s področja industrije 4.0, iz katerega danes nastajajo nova produktna in storitvena zagonska podjetja. Trenutno je poslovni direktor zagonskega studia Airnamics in vodja projektov univerzalnega robotskega delavca ter avtonomnega mobilnega robota.