Matjaž je od vsega začetka pri podjetju EKWB. Najprej kot poslovni angel, kot solastnik in zadnja tri leta tudi direktor. Zadnjih 20 let je poslovni angel, kalil se je v vodah kriznega managementa. Je tudi  sodni izvedenec za podjetništvo in mednarodno poslovanje