Peter Mesarec je marketinški svetovalec, ki že desetletja pomaga slovenskim in tujim podjetjem dvigniti marketing nekaj stopnic višje. Orodja AI redno uporablja pri svojem delu in jih vključuje v procese svojih naročnikov. Njegovih predavanj o uporabi Chat GPT se je udeležilo že več kot 2000 udeležencev iz več kot 100 držav, v Sloveniji pa število udeležencev predavanj podira rekorde. Je večkrat nagrajen govorec na konferencah in drugih predavanjih.