Polona Krenker je vodja marketinga v podjetju Makom. Deluje na B2B področju strateškega trženja. Prednost daje digitalni transformaciji, trajnostni usmeritvi in avtomatizaciji procesov, saj meni, da je to edina prava pot do napredka. Zagovarja družbeno odgovorne poslovne prakse in verjame, da lahko integracija načel trajnosti pripelje do dolgoročnega uspeha in ustvari pozitiven družbeni učinek. Usmerjenost v rezultate in nenehno optimiziranje poslovnih procesov zanjo predstavlja dragoceno sredstvo pri spodbujanju rasti in doseganju poslovnih ciljev.