08:00 - 09:00

Registracija

09:00 - 09:15

Uvodni nagovor
Dr. Mitja Pirc, predsednik uporavnega DMS
Lea Lipovšek, članica upravnega odbora DMS in vodja B2B središča

09:15 - 10:30

Postavimo temelje za rast

Andrej Orožen in Elina Komlanc, DEWESoft: Ključni gradniki rasti in kako oblikovati temelje dolgoročne rasti?

V prispevku bomo slišali pogled vodilnega managerja, kaj so ključni problemi ustvarjanja rasti, oblikovanja okolja za rast in vloge marketinga pri tem. Kako do povsem novih kupcev, kako doseči večjo vključenost zaposlenih, večje sodelovanje med skupinami v podjetju ... Nekaj odgovorov bo na temeljih izkušenj pri vodenju podjetja, ki je že leta med najhitreje rastočimi podjetji v Sloveniji, ponudil uvodničar letošnje konference.

Damjan Murn, Melamin: Kako postati »a pearl in the ocean of suppliers«?

»A pearl in the ocean of suppliers« je izraz, s katerim je podjetje Melamin poimenoval eden od njihovih ključnih kupcev. Kako so to dosegli? Na B2B konferenci to razkrije Damjan Murn. Kako doseči, da je celotno podjetje usmerjeno na svoje kupce, kako preseči funkcijske okvirje, kako postati vodilni specialist v panogi, poznan po vrhunskem znanju in rešitvah? Predavanje bo koristno za vse, ki imate resen namen (p)ostati razvojni partnerji svojih kupcev in v tem vidite priložnosti za svojo rast.

10:30 - 10:45

Odmor

10:45 - 12:15

Kakšen marketing je gonilo rasti?

Frank Amand, Marketing UX: Marketing kot vzvod rasti

V predstavitvi bomo raziskali, kako marketing rast podjetja zagotavlja z natančno definicijo potencialov za rast. Spoznali bomo paradoks, zakaj se izplača opustiti nekatere priložnosti za rast in se posvetiti tistim, za katere odkrijemo največ potenciala. Zakaj to pravzaprav ni paradoks?

RAZISKAVE: Raziščimo, na katerih trgih oziroma v katerih segmentih lahko zares ustvarjamo dodano vrednost za svoje stranke. Ugotoviti moramo, kateri trgi oziroma segmenti so tisti, na katerih lahko zares realiziramo in izkoristimo svoje prednosti ter se uspešno borimo za čim višji tržni delež.

DIFERENCIACIJA: Največjo vrednost boste pri uporabnikih dosegali takrat, ko se bo uporabnik počutil slišan, ko boste nagovarjali posameznika in ne množice. Logična posledica je, da bodo drugi morda dobili občutek, da vaš produkt ali storitev ni namenjena njim. Če vaša organizacija tega ne more sprejeti oziroma razumeti, potem boste v poizkusu nagovarjanja množic izgubili tudi morda zainteresirane posameznike.

AGILNOST: Marketinške strategije niso vklesane v kamen za vse večne čase. Strategije se spreminjajo in s tem se spreminja tudi podjetje. Tisti, ki se bodo držali prijemov, ki so jim prinašali uspeh včeraj, jutri ne bodo zmagovali.

Izzive bomo spoznavali s pomočjo praktičnih primerov predavatelja. Koristno za vse, ki si želite napraviti temeljit pregled vaših marketinških aktivnosti.

Simona Celestina, Kovinoplastika Lož: Kako smo preoblikovali marketing in prodajo za novo rast – izkušnje Alveus

V prispevku bo prikazano, kako so v Kovinoplastiki pregledali in »prevetrili« podjetje, kaj so se spraševali, ko so želeli narediti korak naprej v mednarodni prodaji? Kako preveriti in osvežiti portfelj produktov, cenovno politiko, segmentacijo, marketinške aktivnosti … ? Na osnovi izkušenj v Kovinoplastiki Lož pri znamki Alveus bomo dobili opomnik, kaj vse preveriti v marketingu in prodaji, da bi mednarodna prodaja rastla tudi v prihodnje. Koristno za vse, ki iščete načine za izboljšanje marketinga, prodaje, poslovanja.

Maja Lapajne, Steklarna Hrastnik: Doseganje rasti preko prodora v nove segmente – praktične izkušnje

Kakšna je vloga marketinga in kako naj marketingaš razmišlja, če želi podjetje prodreti v nove segmente oziroma celo v segmente, kjer pred vstopom sploh ni bilo poznano? Kakšne so naloge marketinga? Kako lahko marketing najde pot do odločevalcev v novem segmentu? Kako pozicionirati svojo znamko? Katere segmente oziroma trge sploh izbrati? Nekaj odgovorov bomo dobili skozi izkušnje Steklarne Hrastnik, ki je uspešno vstopila v segment parfumerije in prišla do lastnikov blagovnih znamk , kjer prej sploh ni bila poznana. Koristno za vse, ki iščete priložnosti za rast v novih segmentih.

12:15 - 13:00

Kosilo

13:00 - 14:30

Preseganje okvirov omejitev za rast

Barbara Domicelj, Microsoft in Jure Jesenovec, Innito: Kako v B2B  stopiti neposredno do končnih kupcev?

Na osnovi praktičnega primera proizvodnega podjetja bomo spoznali nekaj načinov, kako razviti neposreden prodajni kanal do končnih kupcev. Veliko podjetij tradicionalno posluje preko partnerjev, ki imajo neposreden stik s končnimi uporabniki. Njihova »moč« zato ni majhna. Tehnologija danes seveda omogoča neposreden dostop tudi do končnih kupcev. Kako to speljati? Kako zagotoviti, da bodo leadi, ki jih pridobimo in posredujemo partnerjem, dejansko uporabljeni? Kako povečati konverzijo? Nekaj odgovorov bomo slišali v tem predavanju.

Ljubomir Ristić, Comtrade: Plusi in minusi notranje marketinške agencije v B2B podjetju

Skozi predstavitev bomo izvedeli, zakaj in kako je Comtrade razvil "in-house" agencijo. Kakšni so plusi in minusi tega procesa in kaj so se iz njega naučili. Zanimivo za vse, ki se pogosto znajdete v dilemi, ali bi določene marketinške aktivnosti izvajali z interno ekipo ali bi na pomoč poklicali agencije.

Aleš Udir, Iskratel: Ustvarjanje marketinške kulture za rast poslovanja

V prispevku bomo spoznali izkušnje Iskratela in proces, kako v B2B okolju graditi marketinško kulturo, ki bo usmerjena v potrošnike in njihove izzive. Kako naj marketing pelje ta proces dolgoročne transformacije? Z njim se spreminja tudi vloga marketinga in obseg njegovega delovanja znotraj podjetja. Vemo, da je pogosto potrebno več energije vložiti interno kot eksterno. O potrošnikih in njihovih izzivih, o orodjih marketinga moramo najprej doseči interno soglasje. Kar pa je v B2B okolju pogosto velik izziv. Prispevek bo koristen in zanimiv za vse, ki si želite takšne spremembe doseči v svojih podjetjih.

14:30 - 14:45

Odmor za kavo

14:45 - 16:00

Pripravimo sebe in svoj marketing za rast

Reši svoj marketinški izziv

Interaktivno reševanje izzivov udeležencev konference

Kristijan Musek Lešnik, Ipsos: Osebna priprava za doseganje višjih cen

V prispevku bomo spoznali ozadje izziva, zakaj si (Še posebej Slovenci) težko postavimo ceno, zakaj se nočemo izpostaviti in opozoriti nase ter prepogosto zgolj reagiramo na dogajanje na tujih trgih … Kristjan Musek Lešnik bo predaval tudi o tem, kako si zgradimo samozavest (»cojones«). Brez slednjega ne bo višjih cen, ne bo rasti. Koristno za osebni razvoj vsakega udeleženca in za postavljanje višjih cen svojih izdelkov.