DOBRODOŠLI V

VIRTUREALNOSTI

Kako graditi odnos s kupcem,
ko je ta fizično odsoten?

7. - 8. april 2021

Kaj je B2B konferenca?

B2B konferenca je poslovni dogodek, na katerem se predstavijo podjetja, ki kupca postavljajo v osrčje svojega dela in beležijo zadovoljstvo skozi celoten življenjski cikel kupca – ta pa se odraža tudi na poslovnih rezultatih.

Letošnja B2B konferenca se bo v celoti ukvarjala z aktualnimi izzivi, ki jih je prinesel COVID-19 in ki ji bo prinesla negotovo ekonomska prihodnost. Fokus ne bo zgolj na digitalnem svetu, čeprav se bo veliko vrtelo okoli tega. Tudi letos ne bomo razmišljali o tem, kaj bi lahko bilo in kaj vse bi lahko počeli. Predstavljeni bodo konkretni primeri aktivnosti in rešitev, ki delujejo v praksi.

GOVORCI

No items found.
PREVERITE PROGRAM

PROGRAM

08:00 - 09:00

Registracija

09:00 - 09:15

Uvodni nagovor
Dr. Mitja Pirc, predsednik uporavnega DMS
Lea Lipovšek, članica upravnega odbora DMS in vodja B2B središča

09:15 - 10:30

Postavimo temelje za rast

Andrej Orožen in Elina Komlanc, DEWESoft: Ključni gradniki rasti in kako oblikovati temelje dolgoročne rasti?

V prispevku bomo slišali pogled vodilnega managerja, kaj so ključni problemi ustvarjanja rasti, oblikovanja okolja za rast in vloge marketinga pri tem. Kako do povsem novih kupcev, kako doseči večjo vključenost zaposlenih, večje sodelovanje med skupinami v podjetju ... Nekaj odgovorov bo na temeljih izkušenj pri vodenju podjetja, ki je že leta med najhitreje rastočimi podjetji v Sloveniji, ponudil uvodničar letošnje konference.

Damjan Murn, Melamin: Kako postati »a pearl in the ocean of suppliers«?

»A pearl in the ocean of suppliers« je izraz, s katerim je podjetje Melamin poimenoval eden od njihovih ključnih kupcev. Kako so to dosegli? Na B2B konferenci to razkrije Damjan Murn. Kako doseči, da je celotno podjetje usmerjeno na svoje kupce, kako preseči funkcijske okvirje, kako postati vodilni specialist v panogi, poznan po vrhunskem znanju in rešitvah? Predavanje bo koristno za vse, ki imate resen namen (p)ostati razvojni partnerji svojih kupcev in v tem vidite priložnosti za svojo rast.

10:30 - 10:45

Odmor

10:45 - 12:15

Kakšen marketing je gonilo rasti?

Frank Amand, Marketing UX: Marketing kot vzvod rasti

V predstavitvi bomo raziskali, kako marketing rast podjetja zagotavlja z natančno definicijo potencialov za rast. Spoznali bomo paradoks, zakaj se izplača opustiti nekatere priložnosti za rast in se posvetiti tistim, za katere odkrijemo največ potenciala. Zakaj to pravzaprav ni paradoks?

RAZISKAVE: Raziščimo, na katerih trgih oziroma v katerih segmentih lahko zares ustvarjamo dodano vrednost za svoje stranke. Ugotoviti moramo, kateri trgi oziroma segmenti so tisti, na katerih lahko zares realiziramo in izkoristimo svoje prednosti ter se uspešno borimo za čim višji tržni delež.

DIFERENCIACIJA: Največjo vrednost boste pri uporabnikih dosegali takrat, ko se bo uporabnik počutil slišan, ko boste nagovarjali posameznika in ne množice. Logična posledica je, da bodo drugi morda dobili občutek, da vaš produkt ali storitev ni namenjena njim. Če vaša organizacija tega ne more sprejeti oziroma razumeti, potem boste v poizkusu nagovarjanja množic izgubili tudi morda zainteresirane posameznike.

AGILNOST: Marketinške strategije niso vklesane v kamen za vse večne čase. Strategije se spreminjajo in s tem se spreminja tudi podjetje. Tisti, ki se bodo držali prijemov, ki so jim prinašali uspeh včeraj, jutri ne bodo zmagovali.

Izzive bomo spoznavali s pomočjo praktičnih primerov predavatelja. Koristno za vse, ki si želite napraviti temeljit pregled vaših marketinških aktivnosti.

Simona Celestina, Kovinoplastika Lož: Kako smo preoblikovali marketing in prodajo za novo rast – izkušnje Alveus

V prispevku bo prikazano, kako so v Kovinoplastiki pregledali in »prevetrili« podjetje, kaj so se spraševali, ko so želeli narediti korak naprej v mednarodni prodaji? Kako preveriti in osvežiti portfelj produktov, cenovno politiko, segmentacijo, marketinške aktivnosti … ? Na osnovi izkušenj v Kovinoplastiki Lož pri znamki Alveus bomo dobili opomnik, kaj vse preveriti v marketingu in prodaji, da bi mednarodna prodaja rastla tudi v prihodnje. Koristno za vse, ki iščete načine za izboljšanje marketinga, prodaje, poslovanja.

Maja Lapajne, Steklarna Hrastnik: Doseganje rasti preko prodora v nove segmente – praktične izkušnje

Kakšna je vloga marketinga in kako naj marketingaš razmišlja, če želi podjetje prodreti v nove segmente oziroma celo v segmente, kjer pred vstopom sploh ni bilo poznano? Kakšne so naloge marketinga? Kako lahko marketing najde pot do odločevalcev v novem segmentu? Kako pozicionirati svojo znamko? Katere segmente oziroma trge sploh izbrati? Nekaj odgovorov bomo dobili skozi izkušnje Steklarne Hrastnik, ki je uspešno vstopila v segment parfumerije in prišla do lastnikov blagovnih znamk , kjer prej sploh ni bila poznana. Koristno za vse, ki iščete priložnosti za rast v novih segmentih.

12:15 - 13:00

Kosilo

13:00 - 14:30

Preseganje okvirov omejitev za rast

Barbara Domicelj, Microsoft in Jure Jesenovec, Innito: Kako v B2B  stopiti neposredno do končnih kupcev?

Na osnovi praktičnega primera proizvodnega podjetja bomo spoznali nekaj načinov, kako razviti neposreden prodajni kanal do končnih kupcev. Veliko podjetij tradicionalno posluje preko partnerjev, ki imajo neposreden stik s končnimi uporabniki. Njihova »moč« zato ni majhna. Tehnologija danes seveda omogoča neposreden dostop tudi do končnih kupcev. Kako to speljati? Kako zagotoviti, da bodo leadi, ki jih pridobimo in posredujemo partnerjem, dejansko uporabljeni? Kako povečati konverzijo? Nekaj odgovorov bomo slišali v tem predavanju.

Ljubomir Ristić, Comtrade: Plusi in minusi notranje marketinške agencije v B2B podjetju

Skozi predstavitev bomo izvedeli, zakaj in kako je Comtrade razvil "in-house" agencijo. Kakšni so plusi in minusi tega procesa in kaj so se iz njega naučili. Zanimivo za vse, ki se pogosto znajdete v dilemi, ali bi določene marketinške aktivnosti izvajali z interno ekipo ali bi na pomoč poklicali agencije.

Aleš Udir, Iskratel: Ustvarjanje marketinške kulture za rast poslovanja

V prispevku bomo spoznali izkušnje Iskratela in proces, kako v B2B okolju graditi marketinško kulturo, ki bo usmerjena v potrošnike in njihove izzive. Kako naj marketing pelje ta proces dolgoročne transformacije? Z njim se spreminja tudi vloga marketinga in obseg njegovega delovanja znotraj podjetja. Vemo, da je pogosto potrebno več energije vložiti interno kot eksterno. O potrošnikih in njihovih izzivih, o orodjih marketinga moramo najprej doseči interno soglasje. Kar pa je v B2B okolju pogosto velik izziv. Prispevek bo koristen in zanimiv za vse, ki si želite takšne spremembe doseči v svojih podjetjih.

14:30 - 14:45

Odmor za kavo

14:45 - 16:00

Pripravimo sebe in svoj marketing za rast

Reši svoj marketinški izziv

Interaktivno reševanje izzivov udeležencev konference

Kristijan Musek Lešnik, Ipsos: Osebna priprava za doseganje višjih cen

V prispevku bomo spoznali ozadje izziva, zakaj si (Še posebej Slovenci) težko postavimo ceno, zakaj se nočemo izpostaviti in opozoriti nase ter prepogosto zgolj reagiramo na dogajanje na tujih trgih … Kristjan Musek Lešnik bo predaval tudi o tem, kako si zgradimo samozavest (»cojones«). Brez slednjega ne bo višjih cen, ne bo rasti. Koristno za osebni razvoj vsakega udeleženca in za postavljanje višjih cen svojih izdelkov.

08:00 - 09:00

Registracija

09:00 - 09:15

Uvodni nagovor
Dr. Mitja Pirc, predsednik uporavnega DMS
Lea Lipovšek, članica upravnega odbora DMS in vodja B2B središča

09:15 - 10:30

Postavimo temelje za rast

Andrej Orožen in Elina Komlanc, DEWESoft: Ključni gradniki rasti in kako oblikovati temelje dolgoročne rasti?

V prispevku bomo slišali pogled vodilnega managerja, kaj so ključni problemi ustvarjanja rasti, oblikovanja okolja za rast in vloge marketinga pri tem. Kako do povsem novih kupcev, kako doseči večjo vključenost zaposlenih, večje sodelovanje med skupinami v podjetju ... Nekaj odgovorov bo na temeljih izkušenj pri vodenju podjetja, ki je že leta med najhitreje rastočimi podjetji v Sloveniji, ponudil uvodničar letošnje konference.

Damjan Murn, Melamin: Kako postati »a pearl in the ocean of suppliers«?

»A pearl in the ocean of suppliers« je izraz, s katerim je podjetje Melamin poimenoval eden od njihovih ključnih kupcev. Kako so to dosegli? Na B2B konferenci to razkrije Damjan Murn. Kako doseči, da je celotno podjetje usmerjeno na svoje kupce, kako preseči funkcijske okvirje, kako postati vodilni specialist v panogi, poznan po vrhunskem znanju in rešitvah? Predavanje bo koristno za vse, ki imate resen namen (p)ostati razvojni partnerji svojih kupcev in v tem vidite priložnosti za svojo rast.

10:30 - 10:45

Odmor

10:45 - 12:15

Kakšen marketing je gonilo rasti?

Frank Amand, Marketing UX: Marketing kot vzvod rasti

V predstavitvi bomo raziskali, kako marketing rast podjetja zagotavlja z natančno definicijo potencialov za rast. Spoznali bomo paradoks, zakaj se izplača opustiti nekatere priložnosti za rast in se posvetiti tistim, za katere odkrijemo največ potenciala. Zakaj to pravzaprav ni paradoks?

RAZISKAVE: Raziščimo, na katerih trgih oziroma v katerih segmentih lahko zares ustvarjamo dodano vrednost za svoje stranke. Ugotoviti moramo, kateri trgi oziroma segmenti so tisti, na katerih lahko zares realiziramo in izkoristimo svoje prednosti ter se uspešno borimo za čim višji tržni delež.

DIFERENCIACIJA: Največjo vrednost boste pri uporabnikih dosegali takrat, ko se bo uporabnik počutil slišan, ko boste nagovarjali posameznika in ne množice. Logična posledica je, da bodo drugi morda dobili občutek, da vaš produkt ali storitev ni namenjena njim. Če vaša organizacija tega ne more sprejeti oziroma razumeti, potem boste v poizkusu nagovarjanja množic izgubili tudi morda zainteresirane posameznike.

AGILNOST: Marketinške strategije niso vklesane v kamen za vse večne čase. Strategije se spreminjajo in s tem se spreminja tudi podjetje. Tisti, ki se bodo držali prijemov, ki so jim prinašali uspeh včeraj, jutri ne bodo zmagovali.

Izzive bomo spoznavali s pomočjo praktičnih primerov predavatelja. Koristno za vse, ki si želite napraviti temeljit pregled vaših marketinških aktivnosti.

Simona Celestina, Kovinoplastika Lož: Kako smo preoblikovali marketing in prodajo za novo rast – izkušnje Alveus

V prispevku bo prikazano, kako so v Kovinoplastiki pregledali in »prevetrili« podjetje, kaj so se spraševali, ko so želeli narediti korak naprej v mednarodni prodaji? Kako preveriti in osvežiti portfelj produktov, cenovno politiko, segmentacijo, marketinške aktivnosti … ? Na osnovi izkušenj v Kovinoplastiki Lož pri znamki Alveus bomo dobili opomnik, kaj vse preveriti v marketingu in prodaji, da bi mednarodna prodaja rastla tudi v prihodnje. Koristno za vse, ki iščete načine za izboljšanje marketinga, prodaje, poslovanja.

Maja Lapajne, Steklarna Hrastnik: Doseganje rasti preko prodora v nove segmente – praktične izkušnje

Kakšna je vloga marketinga in kako naj marketingaš razmišlja, če želi podjetje prodreti v nove segmente oziroma celo v segmente, kjer pred vstopom sploh ni bilo poznano? Kakšne so naloge marketinga? Kako lahko marketing najde pot do odločevalcev v novem segmentu? Kako pozicionirati svojo znamko? Katere segmente oziroma trge sploh izbrati? Nekaj odgovorov bomo dobili skozi izkušnje Steklarne Hrastnik, ki je uspešno vstopila v segment parfumerije in prišla do lastnikov blagovnih znamk , kjer prej sploh ni bila poznana. Koristno za vse, ki iščete priložnosti za rast v novih segmentih.

12:15 - 13:00

Kosilo

13:00 - 14:30

Preseganje okvirov omejitev za rast

Barbara Domicelj, Microsoft in Jure Jesenovec, Innito: Kako v B2B  stopiti neposredno do končnih kupcev?

Na osnovi praktičnega primera proizvodnega podjetja bomo spoznali nekaj načinov, kako razviti neposreden prodajni kanal do končnih kupcev. Veliko podjetij tradicionalno posluje preko partnerjev, ki imajo neposreden stik s končnimi uporabniki. Njihova »moč« zato ni majhna. Tehnologija danes seveda omogoča neposreden dostop tudi do končnih kupcev. Kako to speljati? Kako zagotoviti, da bodo leadi, ki jih pridobimo in posredujemo partnerjem, dejansko uporabljeni? Kako povečati konverzijo? Nekaj odgovorov bomo slišali v tem predavanju.

Ljubomir Ristić, Comtrade: Plusi in minusi notranje marketinške agencije v B2B podjetju

Skozi predstavitev bomo izvedeli, zakaj in kako je Comtrade razvil "in-house" agencijo. Kakšni so plusi in minusi tega procesa in kaj so se iz njega naučili. Zanimivo za vse, ki se pogosto znajdete v dilemi, ali bi določene marketinške aktivnosti izvajali z interno ekipo ali bi na pomoč poklicali agencije.

Aleš Udir, Iskratel: Ustvarjanje marketinške kulture za rast poslovanja

V prispevku bomo spoznali izkušnje Iskratela in proces, kako v B2B okolju graditi marketinško kulturo, ki bo usmerjena v potrošnike in njihove izzive. Kako naj marketing pelje ta proces dolgoročne transformacije? Z njim se spreminja tudi vloga marketinga in obseg njegovega delovanja znotraj podjetja. Vemo, da je pogosto potrebno več energije vložiti interno kot eksterno. O potrošnikih in njihovih izzivih, o orodjih marketinga moramo najprej doseči interno soglasje. Kar pa je v B2B okolju pogosto velik izziv. Prispevek bo koristen in zanimiv za vse, ki si želite takšne spremembe doseči v svojih podjetjih.

14:30 - 14:45

Odmor za kavo

14:45 - 16:00

Pripravimo sebe in svoj marketing za rast

Reši svoj marketinški izziv

Interaktivno reševanje izzivov udeležencev konference

Kristijan Musek Lešnik, Ipsos: Osebna priprava za doseganje višjih cen

V prispevku bomo spoznali ozadje izziva, zakaj si (Še posebej Slovenci) težko postavimo ceno, zakaj se nočemo izpostaviti in opozoriti nase ter prepogosto zgolj reagiramo na dogajanje na tujih trgih … Kristjan Musek Lešnik bo predaval tudi o tem, kako si zgradimo samozavest (»cojones«). Brez slednjega ne bo višjih cen, ne bo rasti. Koristno za osebni razvoj vsakega udeleženca in za postavljanje višjih cen svojih izdelkov.

Program 2021

1. sklop

Nova B2B realnost – kako preživeti oziroma kako zmagati?

Prvi dan konference bomo razmišljali o tem, kako narediti strateški marketinški načrt v negotovih razmerah. Vrnili se bomo v leto 2020 in spoznavali, kako so se podjetja transformirala oziroma digitalizirala. Če smo še v letu 2019 razmišljali, da je digitalna transformacija večletni proces, smo morali lani odreagirati v nekaj tednih!

Kako v današnjih razmerah poteka generiranje in lansiranje novih izdelkov ter ustvarjanje novih poslovnih priložnosti? Poiskali bomo primere podjetij, ki so se dobro prilagodila nastali situaciji. Iskali bomo tudi takšna podjetja, ki so znala poiskati novo ciljno skupino uporabnikov, ki morda pred tem niso bili dosegljivi.

Pozornost bomo namenili tudi odgovoru na vprašanje, kakšne so kompetence B2B marketingaša prihodnosti.

2. sklop

Kako ohraniti oziroma celo povečati obseg poslovanja s ključnimi partnerji?

Strateški marketing v B2B podjetju pomaga tudi pri razvoju distribucijske oziroma partnerske mreže. Čakajo nas konkretni primeri, kako mrežo širiti tudi v negotovih razmerah. Kaj morajo imeti uspešni "Customer Success" programi in kako poslovanje preobraziti iz enkratne prodaje na vzdrževanje, ki prinaša dolgoročno sodelovanje in povečanje obsega poslovanja?

Na konferenci se bomo posvetili tudi prijemom, s katerimi vpeljemo "človeški stik" v digitalno okolje in s katerimi še bolje komuniciramo ter sodelujemo s kupci. Kako pravilno uporabiti klepetalne robote, AR in VR za boljšo podporo strankam?

Tudi v novih razmerah ne smemo pozabiti na moč podatkovne analitike, ki nam pomaga tako pri odkrivanju novih priložnosti kot tudi pri utrjevanju odnosov z obstoječimi strankami.

3. sklop

Kako brez potovanj, sejmov do novih poslovnih priložnosti, novih strank?

Še posebej v teh časih je tako zelo pomembno, da rešimo tradicionalni "boj" med marketingom in prodajo. Samo z učinkovitim povezovanjem teh dveh funkcij bomo lahko v digitalnem okolju ustvarjali nove prodajne priložnosti in negovali obstoječe stranke. Kako?

Skozi primere ugotovimo na letošnji B2B konferenci, kjer bomo tretji dan razmišljali tudi o tem, kako lahko namesto sejmov organiziramo vrhunske virtualne dogodke, ki bodo navdušili naše partnerje. Kaj nas lahko naučijo domači in tuji primeri? Kako se v poplavi digitalnih dogodkov diferencirati od konkurentov in zakaj je prav vsak virtualni dogodek danes naš konkurent?

Čakajo nas številni primeri dobre prakse, kako z digitalnimi orodji ustvarjati nove prodajne priložnosti in nove stranke.

Govorci

Na letošnji konferenci nam bodo predavali strokovnjaki iz različnih področij.

Matevž Ambrožič

Pharma Linea

Anja Babič

Danfoss Trata

Mateja Panjan

Danfoss Trata

Programski svet

Program letošnje B2B konference smo zaupali šestim strokovnjakom z bogatimi izkušnjami na B2B področju. Program temelji na konkretnih primerih iz prakse, na katerih se lahko ogromno naučimo.

Primož Hvala

Programski vodja B2B konference, H&S Consulting

Lea Lipovšek

Partner Marketing Advisor for CEE Multi Country, Microsoft

Aleš Falatov

Direktor marketinga, SIJ d.d.

Martina Gajšek

Marketing Manager, RLS merilna tehnika

Matej Košmrlj

Izvršni direktor, Euro Plus

Jasna Suhadolc

Ustanoviteljica in direktorica, Actuado

Zagotovite si svojo vstopnico!

99 €
člani dms

9 vrhunskih predavateljev

konkretni primere aktivnosti in rešitev

virtualno druženje s kolegi iz stroke

KUPI VSTOPNICO
149 €
POSEBNA PONUDBA

9 vrhunskih predavateljev

konkretni primere aktivnosti in rešitev

virtualno druženje s kolegi iz stroke

članstvo v DMS: B2B paket

KUPI VSTOPNICO
169 €
REDNA CENA

9 vrhunskih predavateljev

konkretni primere aktivnosti in rešitev

virtualno druženje s kolegi iz stroke

KUPI VSTOPNICO

KOTIZACIJE

99 €
člani dms

9 vrhunskih predavateljev

konkretni primere aktivnosti in rešitev

virtualno druženje s kolegi iz stroke

KUPI VSTOPNICO
149 €
POSEBNA PONUDBA

9 vrhunskih predavateljev

konkretni primere aktivnosti in rešitev

virtualno druženje s kolegi iz stroke

članstvo v DMS: B2B paket

KUPI VSTOPNICO
169 €
REDNA CENA

9 vrhunskih predavateljev

konkretni primere aktivnosti in rešitev

virtualno druženje s kolegi iz stroke

KUPI VSTOPNICO

Utrinki s tretje B2B konference

Tretja B2B konferenca je minila v znamenju zanimivih predavanj in prijetnega druženja.

Mnenja naših govorcev

Frank Amand
Marketing UX
Damjan Murn
Melamin
Aleš Udir
Iskratel

CITATI

Citati naših govorcev

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It

Lorem ipsum Copy
Lorem ipsum

KOTIZACIJE IN UGODNOSTI

Redna kotizacija za udeležbo na B2B konferenci znaša 229 € + DDV.

PONUDBA ZA ČLANE DMS: 129 € + DDV

Člani DMS se konference lahko udeležite po posebni ceni, namenjeni samo članom

3 + 1 SKUPINSKI POPUST

Ob prijavi treh udeležencev iz istega podjetja, je četrta najcenejša kotizacija brezplačna.

ŠTUDENTSKA KOTIZACIJA: 30 € + DDV

Študenti se ob predložitvi veljavnega potrdila o šolanju, konference udeležite ugodneje.

Splošni pogoji   Politika zasebnosti   Pogoji članstva DMS

Vsebinski partner