PREOBRAZBA DANES ZA RAST JUTRI

O KONFERENCI

B2B konferenca je poslovni dogodek, na katerem se predstavijo podjetja, ki kupca postavljajo v osrčje svojega dela in beležijo zadovoljstvo skozi celoten življenjski cikel kupca – ta pa se odraža tudi na poslovnih rezultatih. Rdeča nit letošnje konference je razmislek o tem, kaj lahko podjetja danes storijo za to, da bodo rasla tudi jutri. Dotaknili se bomo različnih področij: tehnologija, skrb za stranke, raziskave trga, partnerstva, rast in širjenje podjetja, upravljanje odločevalske verige ... Pridružite se nam na tretji B2B konferenci, 10. oktobra v klubu Cankarjevega doma. Tudi letos ne bomo razmišljali o tem, kaj bi lahko bilo in kaj vse bi lahko počeli. Predstavljeni bodo konkretni primeri aktivnosti in rešitev, ki delujejo v praksi.

Sodelovanje za (še) boljši jutri

Skušali bomo ugotoviti, kako v podjetju združimo različna znanja, denimo marketinška in IT-jevska. Kako doseči, da se ne bomo delili po funkcijah ampak delali za isti cilj?

Raziskovanje B2B trgov

Podatkov o kupcih na B2B trgih je ogromno, kako najti potencialne kupce, ki so pogosto majhni, skriti, nišni. Kako se povezati s pravimi osebami in kupce nagovarjati s pomočjo sodobnih tehnologij?

Rast podjetja

Podjetje dela dobro in dosega odlične rezultate. Kako to povečati, kdaj se odločiti za širitev, koliko ljudi naj bo v to vključeno? Reševali bomo izziv, kako storiti korak naprej, se širiti in rasti.

Reševanje izzivov kupcev

Soočili se bomo z izzivi kupcevin ugotavljali, kako rešitve za njihove izzive predstaviti na preprost, razumljiv in zanimiv način. 

Upravljanje odločevalske verige

Kako identificirati vse deležnike z imeni, odkriti prepletenost v podjetju in kako s ključnimi deležniki ustvarjati in ohranjati voditi koristen odnos za dosego ciljev?

Inovativnost v konzervativni panogi

Kako preplesti marketing, proizvodnjo in razvoj, da bo ta preplet vodil do inovacij in transformacije poslovanja? Tudi v najbolj konzervativnih panogah se splača biti inovativen.

GOVORCI

DEWESoft d.o.o.

Marketing UX

Kovinoplastika Lož

Steklarna Hrastnik

Microsoft Slovenija

Iskratel

PREVERITE PROGRAM

PROGRAM

08:00 - 09:00

Registracija

09:00 - 09:15

Uvodni nagovor
Dr. Mitja Pirc, predsednik uporavnega DMS
Lea Lipovšek, članica upravnega odbora DMS in vodja B2B središča

09:15 - 10:30

Postavimo temelje za rast

Andrej Orožen in Elina Komlanc, DEWESoft: Ključni gradniki rasti in kako oblikovati temelje dolgoročne rasti?

V prispevku bomo slišali pogled vodilnega managerja, kaj so ključni problemi ustvarjanja rasti, oblikovanja okolja za rast in vloge marketinga pri tem. Kako do povsem novih kupcev, kako doseči večjo vključenost zaposlenih, večje sodelovanje med skupinami v podjetju ... Nekaj odgovorov bo na temeljih izkušenj pri vodenju podjetja, ki je že leta med najhitreje rastočimi podjetji v Sloveniji, ponudil uvodničar letošnje konference.

Damjan Murn, Melamin: Kako postati »a pearl in the ocean of suppliers«?

»A pearl in the ocean of suppliers« je izraz, s katerim je podjetje Melamin poimenoval eden od njihovih ključnih kupcev. Kako so to dosegli? Na B2B konferenci to razkrije Damjan Murn. Kako doseči, da je celotno podjetje usmerjeno na svoje kupce, kako preseči funkcijske okvirje, kako postati vodilni specialist v panogi, poznan po vrhunskem znanju in rešitvah? Predavanje bo koristno za vse, ki imate resen namen (p)ostati razvojni partnerji svojih kupcev in v tem vidite priložnosti za svojo rast.

10:30 - 10:45

Odmor

10:45 - 12:15

Kakšen marketing je gonilo rasti?

Frank Amand, Marketing UX: Marketing kot vzvod rasti

V predstavitvi bomo raziskali, kako marketing rast podjetja zagotavlja z natančno definicijo potencialov za rast. Spoznali bomo paradoks, zakaj se izplača opustiti nekatere priložnosti za rast in se posvetiti tistim, za katere odkrijemo največ potenciala. Zakaj to pravzaprav ni paradoks?

RAZISKAVE: Raziščimo, na katerih trgih oziroma v katerih segmentih lahko zares ustvarjamo dodano vrednost za svoje stranke. Ugotoviti moramo, kateri trgi oziroma segmenti so tisti, na katerih lahko zares realiziramo in izkoristimo svoje prednosti ter se uspešno borimo za čim višji tržni delež.

DIFERENCIACIJA: Največjo vrednost boste pri uporabnikih dosegali takrat, ko se bo uporabnik počutil slišan, ko boste nagovarjali posameznika in ne množice. Logična posledica je, da bodo drugi morda dobili občutek, da vaš produkt ali storitev ni namenjena njim. Če vaša organizacija tega ne more sprejeti oziroma razumeti, potem boste v poizkusu nagovarjanja množic izgubili tudi morda zainteresirane posameznike.

AGILNOST: Marketinške strategije niso vklesane v kamen za vse večne čase. Strategije se spreminjajo in s tem se spreminja tudi podjetje. Tisti, ki se bodo držali prijemov, ki so jim prinašali uspeh včeraj, jutri ne bodo zmagovali.

Izzive bomo spoznavali s pomočjo praktičnih primerov predavatelja. Koristno za vse, ki si želite napraviti temeljit pregled vaših marketinških aktivnosti.

Simona Celestina, Kovinoplastika Lož: Kako smo preoblikovali marketing in prodajo za novo rast – izkušnje Alveus

V prispevku bo prikazano, kako so v Kovinoplastiki pregledali in »prevetrili« podjetje, kaj so se spraševali, ko so želeli narediti korak naprej v mednarodni prodaji? Kako preveriti in osvežiti portfelj produktov, cenovno politiko, segmentacijo, marketinške aktivnosti … ? Na osnovi izkušenj v Kovinoplastiki Lož pri znamki Alveus bomo dobili opomnik, kaj vse preveriti v marketingu in prodaji, da bi mednarodna prodaja rastla tudi v prihodnje. Koristno za vse, ki iščete načine za izboljšanje marketinga, prodaje, poslovanja.

Maja Lapajne, Steklarna Hrastnik: Doseganje rasti preko prodora v nove segmente – praktične izkušnje

Kakšna je vloga marketinga in kako naj marketingaš razmišlja, če želi podjetje prodreti v nove segmente oziroma celo v segmente, kjer pred vstopom sploh ni bilo poznano? Kakšne so naloge marketinga? Kako lahko marketing najde pot do odločevalcev v novem segmentu? Kako pozicionirati svojo znamko? Katere segmente oziroma trge sploh izbrati? Nekaj odgovorov bomo dobili skozi izkušnje Steklarne Hrastnik, ki je uspešno vstopila v segment parfumerije in prišla do lastnikov blagovnih znamk , kjer prej sploh ni bila poznana. Koristno za vse, ki iščete priložnosti za rast v novih segmentih.

12:15 - 13:00

Kosilo

13:00 - 14:30

Preseganje okvirov omejitev za rast

Barbara Domicelj, Microsoft in Jure Jesenovec, Innito: Kako v B2B  stopiti neposredno do končnih kupcev?

Na osnovi praktičnega primera proizvodnega podjetja bomo spoznali nekaj načinov, kako razviti neposreden prodajni kanal do končnih kupcev. Veliko podjetij tradicionalno posluje preko partnerjev, ki imajo neposreden stik s končnimi uporabniki. Njihova »moč« zato ni majhna. Tehnologija danes seveda omogoča neposreden dostop tudi do končnih kupcev. Kako to speljati? Kako zagotoviti, da bodo leadi, ki jih pridobimo in posredujemo partnerjem, dejansko uporabljeni? Kako povečati konverzijo? Nekaj odgovorov bomo slišali v tem predavanju.

Ljubomir Ristić, Comtrade: Plusi in minusi notranje marketinške agencije v B2B podjetju

Skozi predstavitev bomo izvedeli, zakaj in kako je Comtrade razvil "in-house" agencijo. Kakšni so plusi in minusi tega procesa in kaj so se iz njega naučili. Zanimivo za vse, ki se pogosto znajdete v dilemi, ali bi določene marketinške aktivnosti izvajali z interno ekipo ali bi na pomoč poklicali agencije.

Aleš Udir, Iskratel: Ustvarjanje marketinške kulture za rast poslovanja

V prispevku bomo spoznali izkušnje Iskratela in proces, kako v B2B okolju graditi marketinško kulturo, ki bo usmerjena v potrošnike in njihove izzive. Kako naj marketing pelje ta proces dolgoročne transformacije? Z njim se spreminja tudi vloga marketinga in obseg njegovega delovanja znotraj podjetja. Vemo, da je pogosto potrebno več energije vložiti interno kot eksterno. O potrošnikih in njihovih izzivih, o orodjih marketinga moramo najprej doseči interno soglasje. Kar pa je v B2B okolju pogosto velik izziv. Prispevek bo koristen in zanimiv za vse, ki si želite takšne spremembe doseči v svojih podjetjih.

14:30 - 14:45

Odmor za kavo

14:45 - 16:00

Pripravimo sebe in svoj marketing za rast

Reši svoj marketinški izziv

Interaktivno reševanje izzivov udeležencev konference

Kristijan Musek Lešnik, Ipsos: Osebna priprava za doseganje višjih cen

V prispevku bomo spoznali ozadje izziva, zakaj si (Še posebej Slovenci) težko postavimo ceno, zakaj se nočemo izpostaviti in opozoriti nase ter prepogosto zgolj reagiramo na dogajanje na tujih trgih … Kristjan Musek Lešnik bo predaval tudi o tem, kako si zgradimo samozavest (»cojones«). Brez slednjega ne bo višjih cen, ne bo rasti. Koristno za osebni razvoj vsakega udeleženca in za postavljanje višjih cen svojih izdelkov.

PROGRAMSKI SVET

Program letošnje B2B konference smo sestavili s pomočjo šestih strokovnjakov in ga tako poskušali še bolj približati dejanskim potrebam iz prakse.

Programski vodja B2B konference, H&S Consulting

Partner Marketing Advisor for CEE Multi Country, Microsoft

Direktor marketinga, SIJ d.d.

Direktorica marketinga, Steklarna Hrastnik d.o.o.

Direktor, CEED Slovenija

Direktor, ZZI d.o.o.

KOTIZACIJE

229 €
REDNA KOTIZACIJA
Kotizacija vključuje

9 vrhunskih predavateljev

konretne primere aktivnosti in rešitev

druženje s kolegi iz stroke

kosilo in prigrizke

129 €
ČLANI DMS
Kotizacija vključuje

9 vrhunskih predavateljev

konretne primere aktivnosti in rešitev

druženje s kolegi iz stroke

kosilo in prigrizke

30 €
študenti
Kotizacija vključuje

9 vrhunskih predavateljev

konretne primere aktivnosti in rešitev

druženje s kolegi iz stroke

kosilo in prigrizke

ZAPISI

"Tekmo evolucije zmagajo tisti, ki se znajo najbolje prilagoditi obstoječi situaciji. Danes moramo biti pri osvajanju novosti in trendov kot radovedni otroci, ki pa imamo znanje in izkušnje ter najdemo načine, kako rasti v prihodnosti." Tako je na uvodu v tretjo B2B konferenco razmišljala Lea Lipovšek, vodja B2B središča Društva za marketing Slovenije. Konferenca je tudi letos ponudila sijajne zgodbe odličnih B2B podjetij, ki se znajo prilagajati in rasti v svetu sprememb.

Transformacijo nam ponujajo na vsakem koraku. Bojda potrebujemo preobrazbo strategije, poslovanja, procesov, kompetenčnega modela in seveda vse digitalne možnosti in podvrste - od uvedbe brezpapirnega poslovanja do naprednega digitalnega marketinga z upravljanjem "leadov" in napovedno analitiko.

Digitalni marketing je v B2C okolju (B2C - business to consumer oz. prodaja končnemu kupcu) pogosto gonilo marketinških aktivnosti in razmišljanja. Kakšen pa je njegov položaj v B2B (business to business) podjetjih, v tradicionalnih panogah z dolgimi prodajnimi cikli? O tem smo se pogovarjali z Niko Mohar, vodjo digitalnega marketinga v podjetju Iskratel in Jasno Suhadolc, direktorico agencije Actuado.

video

UTRINKI S TRETJE B2B KONFERENCE

Tretja B2B konferenca je minila v znamenju zanimivih predavanj in prijetnega druženja.

IZJAVE

Izjave naših govorcev

Frank Amand
Marketing UX
Damjan Murn
Melamin
Aleš Udir
Iskratel

CITATI

Citati naših govorcev

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It

Lorem ipsum Copy
Lorem ipsum

KOTIZACIJE IN UGODNOSTI

Redna kotizacija za udeležbo na B2B konferenci znaša 229 € + DDV.

PONUDBA ZA ČLANE DMS: 129 € + DDV

Člani DMS se konference lahko udeležite po posebni ceni, namenjeni samo članom

3 + 1 SKUPINSKI POPUST

Ob prijavi treh udeležencev iz istega podjetja, je četrta najcenejša kotizacija brezplačna.

ŠTUDENTSKA KOTIZACIJA: 30 € + DDV

Študenti se ob predložitvi veljavnega potrdila o šolanju, konference udeležite ugodneje.

Splošni pogoji   Politika zasebnosti   Pogoji članstva DMS

VSEBINSKI PARTNER

SPONZOR B2B KONFERENCE