9:00 - 16:00

PROGRAM KONFERENCE

9.00 - 10.30

KRMARIMO V POVSEM NEPREDVIDLJIVEM OKOLJU

Gregor Potočar (Infobip): Tehnologija daje še večjo moč Account Based Marketingu – kako?

Infobip je najboljša globalna platforma za podjetja, ko ta želijo komunicirati s svojimi strankami preko kateregakoli kanala SMS, Voice, Messenger … V pogovoru se bomo dotaknili vprašanj implementacije ABM v marketinško prakso podjetij, kako Infobip vodi odnos s strankami na vseh kontinentih in je pri tem izjemno prilagodljiv na njihove potrebe, kako v odnose vključujejo chatboxe in druge tehnološke rešitve, kako pridejo do novih strank na različnih kontinentih … Koristno za vse, ki ste mednarodno usmerjeni oz. želite svoj marketing prilagoditi potrebam posameznih strank.

Interaktivno delo v skupinah »Reši svoj marketinški izziv« - interaktivno reševanje izzivov udeležencev konference.

Vsak, ki si bo želel, bo v manjši skupini lahko izpostavil svoj marketinški problem in preveril, kako bi se ostali udeleženci lotili njegovega izziva, problema. Povsem praktično, konkretno, s pomočjo kolegov do reševanje vaših marketinških problemov.

10.30 - 10.45

Odmor in druženje

10.45 - 12.00

MEDODDELČNO SODELOVANJE V PODJETJU KOT KLJUČ DO USPEHA

Andreja Susič (Schwarzmann): Kako usmeriti podjetje bolj v smeri marketinškega razmišljanja - primer Schwarzmann

Pogosto imamo izziv, kako sodelavce izven marketinga »okužiti« z marketinškim razmišljanjem. Kako doseči večje zavedanje o pomenu potreb in zadovoljstva strank, kako jih od produktnega/tehničnega razmišljanja usmeriti še v razmišljanje o strankah… so vprašanja, ki si jih še vedno pogosto zastavljamo. V prispevku bomo spoznali osebne izkušnje, kako počasi vpeljati marketinško razmišljanje v podjetje. Tudi to je podjetju Schwarzmann omogočilo širitev svoje znamke na trge Nemčije, Avstrije, Švice… Zanimivo za vse, ki si želite »marketinško razmišljanje« v svojih organizacijah in si s tem mogoče tudi olajšati svoje delo, uspešnost svojih predlogov…

Jaka Kladnik (Switch Eleven): Kako s cross funkcionalnim delom do boljšega sodelovanja med oddelki? – prispevek marketingaša

Eden ključnih faktorjev uspešne rasti je sodelovanje med funkcijami v podjetju. Ravno to sodelovanje pa je v praksi še vedno velik izziv. Kaj lahko marketingaši naredimo, da bi še izboljšali sodelovanje s prodajo, razvojem… V prispevku bomo govorili o „role based leadership“, kako zastaviti zadeve na način, da smo vsi ciljno naravnani za neko določeno državo/produkt/kampanjo in kako s tem izboljšati medfunkcijsko sodelovanje. Zanimivo za vse marketingaše, ki želite prispevati k boljšemu medfunkcijskemu sodelovanju in rasti podjetja.

Matej Natlačen in Samo Jenič (MG Rohr): Drugačnost in timski pristop do strank. Ampak kako to doseči?

Podjetje je doseglo razvoj od veleprodaje cevi do lastne proizvodnje in razvoja. V prispevku bomo spoznali, kako podjetje pristopa do novih in obstoječih strank, kako jim uspeva biti drugačen. Razvili so pristop, kjer stranke analizirajo in pristopijo do njih usklajeno – vključenih je več posameznikov z različnih področij v podjetju. Iščejo tudi načine, kako stranko navdušiti oziroma presenetiti, kako ponuditi nekaj več ali drugače od konkurence. To jim uspeva predvsem zaradi timskega pristopa o katerem bo govoril prispevek. Zanimivo za vse, ki iščete drugačnost v pristopu do strank.

12.00 - 13.00

Odmor za kosilo

13.00 - 14.15

TRAJNOST - KONEC ALI NOV POSPEŠEK?

Alenka Hren (Spirit Slovenia): Ključni trajnostni in poslovni učinki trajnostne transformacije poslovanja

Skozi zanimive primere bomo izvedeli kakšne koristi, poslovne učinke in preizkušnje prinese strateški in trajnostni proces transformacije. Spoznali bomo primere sprememb poslovnih procesov, novih partnerstev in novih strank, ki podjetjem pred tem sploh niso bila dosegljive. Ter primere izboljšanja položaja podjetja v lokalni skupnosti, večjega zadovoljstva zaposlenih in predvsem izgradnjo novih vrednosti produktov in storitev ter podjetja kot celote. Praktična znanja prihajajo iz nacionalnega programa Spirit Slovenija, ki je pri strateški transformaciji, v zadnjih šestih letih, pomagalo že več kot 70 podjetjem v Sloveniji. Zanimivo za vse, ki iščete potrditev nujnosti in smiselnosti poglobljene strateške ter trajnostne transformacije poslovanja.

Michal Maco (Corwin): Kako bo trenutno kriza vplivala na razvoj trajnostnih poslovnih zgradb?

Pogledali si bomo tudi pomen trajnosti v gradbeniški dejavnosti na primeru družbe Corwin SI, ki razvija trajnostne poslovne zgradbe in revitalizira zapostavljena področja. Na svetu je le 8 stavb, ki obratujejo z neto nič emisijami, deveto v Ljubljani razvija ravno družba Corwin. S poslovno stavbo Vilharia, Corwin Slovenijo postavlja na svetovni zemljevid ESG skladnih stavb z LEED ZERO certifikatom. Na predavanju bomo prisluhnili viziji in strategiji pionirja trajnostne gradnje ter njihovim ambicijam trajnostnega voditeljstva. V pogovoru nam bo Michal Maco zaupal, ali energetska kriza in kriza virov v EU predstavlja grožnjo ali priložnost za trajnostne pobude. Michal Maco ima doktorat iz urbanizma, ki je hkrati tudi ena njegovih največjih strasti. V Corwinu souresničujejo vizijo nizkoogljičnih stavb: razvoja prostorov, prijaznih ljudem, ki v njih živijo ali delajo.

Matjaž Krč (EKWB) in Aleš Falatov (SIJ): Dvig cen energentov, pomanjkanje surovin, pomanjkanje ali presežek kadrov – konec trajnosti ali nov pospešek?

Kar nekaj zaskrbljujočih vprašanj se nam postavlja v aktualni gospodarski situaciji. Ali ima v razmerah pomanjkanja surovin, izdelkov še smisel govoriti o trajnostnih rešitvah? Ali ob padcu povpraševanja in posledičnem presežku delovne sile še delujemo trajnostno v odnosu do svojih zaposlenih? Kako na trajnostne rešitve vpliva, ko državam ni pomembno, od kod pride energija, samo da bi jo imeli? Pogosto slišimo, da bo zima izjemno huda. Kako se odzvati? Je to konec trajnostnega razvoja ali bo trajnost dobila nov pospešek? V aktualnem pogovoru o izvedljivosti trajnostnih strategij bosta sodelovala Matjaž Krč (EKWB) in Aleš Falatov (SIJ).

14.15 - 14.30

Odmor in druženje

14.30 - 15.30

PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, KO SI V PODREJENEM POLOŽAJU ALI KO JE TRG NESTABILEN IN SE STRANKE DRŽIJO (PO)ZNANEGA

Petra Oseli (Arhea): Kako strukturirano odkrivati značilnosti svojih B2B strank – praktičen primer Elementum

Elementum v zadnjih letih širi svojo ponudbo in ni več zgolj trgovec s plemenitimi kovinami. Razvijajo ponudbo, ki je usmerjena v naložbeno svetovanje in celovito podporo podjetjem, ne le posameznikom, pri načrtovanju investicij in financiranja. Njihov razvoj ponudbe poteka skupaj s spoznavanjem trga. Vsako leto pripravijo načrt, kaj novega želijo izvedeti o trgu in katera znanja o trgu je potrebno pridobiti glede na trženjske načrte in novosti v ponudbi. Tako so korak za korakom vsako leto spoznali posamezne ciljne skupine - podjetniki, managerji v korporacijah, SME, nadzorniki v korporacijah… V prispevku bomo izvedeli več o primeru strukturiranega spoznavanja svojih B2B strank – kaj odkriti o strankah in kako to narediti. Koristno za vse, ki želite preveriti ali postaviti svoj sistem spoznavanja trgov, strank…

Iryna Moiseyeva (Cloud Services): Kako zgraditi zaupanje med novimi uporabniki? Tudi če »prihajate z vojnega območja«

Cloud Service je globalni Microsoftov partner iz Ukrajine. Kako prepričati vašega potencialnega partnerja, da vam zaupa, čeprav imate sedež na »vojnem območju«? Izzivi so podobni, a ne enaki izzivom, s katerimi se soočajo neznane B2B blagovne znamke ob pridobivanju novih uporabnikov na novih trgih. Na predavanju bomo izvedeli, kako je ukrajinsko podjetje prepričalo nove uporabnike v nekaterih državah evropske unije, da so jim zaupali migracijo svojih IT rešitev. Njihova zgodba je zanimiva za vsa B2B podjetja, ki poskušajo pridobiti zaupanje na novih trgih.

Matevž Kmet (Acies Bio): Kako se hvaliti, če moraš molčati?

V prispevku bomo videli, kako slovensko biotehnološko podjetje Acies Bio gradi kredibilnost pri potencialnih strankah. Ker delujejo na področju prebojnih tehnologij, je pogosto skrbno varovana skrivnost že to, za koga delajo. Kako potem nove stranke prepričevati o svojih sposobnostih? Spoznali boste pristope, ki jih Acies Bio uspešno uporablja in jih morda uspeli prenesti na področja dela, na katerih imate v B2B poslovanju tudi sami podobne omejitve.

Tone Stanovnik (Špica International): Kako odkriti, animirati in zadržati nove stranke na trgih ZDA in UK - praktične izkušnje

V prispevku bomo s pomočjo primerov in praktičnih izkušenj spoznali, kako na trgih ZDA in UK pridobivati nove stranke za svojo storitev. Izvedeli bomo, kako so se tega lotili pri Špica International, njihove izkušnje, kako izključno z online aktivnostmi pridobiti nove kontakte, na kakšne ovire naletiš, če prihajaš iz Slovenije, kako pridobiti prvi stik, kako izpeljati testiranje svoje rešitve in poskrbeti, da stranka ne odide h konkurenci … Koristno za vse, ki iščete načine, kako na zahtevnih trgih, ki že imajo veliko domačih in mednarodnih ponudnikov, pritegniti nove stranke.

15.30 - 16.00

ZA OSEBNO RAST MARKETINGAŠA

Aleš Vičič (poslovni psiholog): Samozavest – pogon za turbulentne čase

Slovenci nismo znani kot samozavesten narod, pogosto sliši poslovni in športni psiholog, Aleš Vičič. Samozavest potrebujemo pri uresničevanju naših idej, marketinških aktivnosti in pri večanju pomena marketinga v organizaciji. Kako naj povečamo, vzdržujemo in ohranjamo našo samozavest ter ali je to sploh mogoče, nam bo skozi praktične primere zaupal športni psiholog. Aleš svoje spretnosti skozi učenje naših vrhunskih športnikov pridobiva že več kot 20 let. Prispevek je koristen in zanimiv za vse, ki želijo poskrbeti za svojo »mentalno kondicijo« in svoj psihološki napredek.

Program sedme B2B konference razkrijemo kmalu.